miercuri, 19 aprilie 2017


Pornind de la conceptul eminescian, precum că patriotismul nu este numai iubirea față de pământul pe care te-ai născut, ci mai ales respectul și dragostea față de trecut și tradiții, fără de care nu există iubire de țară și viitor, este binevenită lectura, analiza literară și dezbaterile pe marginea unei cărți dedicate scriitorului, omului politic, juristului Constantin Stere și anume“Apostolul se-ntoarce din surghiun. In memoriam Constantin Stere” de Gheorghe Marinică și Mircea Cosma. Am primit în dar această carte de la fostul Director al Accademiei di Romania de la Roma Prof. Mihai Bărbulescu cu care am colaborat ani de zile la organizarea evenimentelor dedicate comemorării Unirii din 27 martie 1918. 

Astăzi ca niciodată pe fundalul unei clase politice demne de titlul “tagma jefuitorilor” de Tudor Vladimirescu avem nevoie cu toții, mai ales tinerii noștri de puncte de reper, de modele intelectuale și morale. Avem nevoie de acel simțământ de conștientizare a datoriei față de înaintașii noștri care se conține în idea poporanistă steriană: „Poporanismul este mai mult un sentiment general; o atmosferă, cum am zis, intelectuală și emoțională decât o doctrină și un ideal bine hotărât; analizându-l, putem scoate din el urmatoarele elemente constitutive: iubirea nemarginită pentru popor – sub care se ințelege totalitatea concretă a maselor muncitoare și producatoare, apărarea devotată a intereselor lui, lucrarea entuziastă și sinceră spre a-l ridica la înălțimea unui factor social și cultural conștient și neatârnat, iar ca substrat teoretic putem arăta ideea: 1) Că poporul numai el singur are dreptate, că el, veșnicul martir, veacuri întregi a muncit și a vărsat sângele său pentru a ridica pe umerii săi întreaga clădire socială și 2) că toate păturile superpuse au, din pricina aceasta, față cu poporul, o datorie atât de mare, că, dacă ar dori sincer să o plateasca, n-ar putea, cu toate jertfele, cu tot devotamentul și abnegația lor, să plătească măcar procentele”. ( Ultimul aliniat ni se potrivește de minune nouă basarabenilor în contextul miliardului furat.) Anume conștientizarea datoriei față de poporul român care a creat un patrimoniu cultural inestimabil de-a lungul istoriei sale pline de sacrificii ar trebui să stimuleze dorința politicienilor celor două state românești de a pune capăt rușinoasei dezbinări a românismului în două state. Această lipsă de eficiență a politicienilor noștri a produs și continuă să producă o scurgere imensă de energii a câtorva generații de tineri care și-au pus la dispoziție entusiasmul și forțele pentru a ține vie flacăra unității spirituale a neamului, emblematică în acest sens fiind generația optezeciștilor basarabeni. 
Ne-am bucurat de prezența la eveniment a liderului asociației de la Chișinău “Onoare Demnitate și Patrie” Vlad Bilețchi, un tânăr cult, motivat și curajos, care a expus un program bazat pe necesitatea de a informa populația R. Moldova despre beneficiile Unirii și anume dezvoltarea economică eficientă, justiție de calitate, respectarea drepturilor minorităților naționale, securitate energetică ș.a. Au fost atinse multe din argumentele dureroase a realității basarabene, în special lipsa coeziunii în sânul partidelor de orienatare unionistă. Ne-am exprimat a câta oară doleanța de a avea un singur partid unionist care să cuprindă și partidele de orientare proeuropeană de facto nu doar declarativ. Dar mai mult ne-am fi dorit bineînțeles să nu mai aruncăm ani și decenii în vânt cu o structură statală artificială ca cea a R. Moldova sau a “Republicii de lângă Moldova” ne-am fi dorit să scriem paginile de istorie a unei Românii Reîntregite, a unei națiuni care și-a redobândit normalitatea, punând capăt risipei de timp și mai ales de resurse umane. Rădăcinile dezbinării și neînțelegerii în sânul neamului românesc sunt ascunse în trecutul noastru istoric, însăși viața și destinul marelui Stere sunt simbolice în acest sens, adevărul său personal fiind neînțeles decât de foarte puțini contemporani. Un eveniment dedicat Aniversării a 99 de ani de la Unirea Basarabiei cu România nu putea decât să-i unească pe românii de pe ambele maluri ale Prutului. Alături de noi au participat: poetul George Lupașcu, Doina Mustățea (Cenaclul Literar Român de la Roma), Mihaela și Dănuț Taranciuc, Victoria Vremeș Grosu (Alianța Românilor) ș.a. cărora le exprim toată recunoștința mea și cea a relatorilor Claudia Lupașcu și Tatiana Chiriță.
Ne-am propus să vizităm Muzeul Memorial Constantin Stere din Bucov iar între timp vă invităm să citiți opera literară a marelui scriitor și literatura dedicată vieții sale, inclusiv cartea Apostolul se-ntoarce din surghiun. O puteți procura online.Tatiana Ciobanu, As. Dacia 
0 commenti:

Trimiteți un comentariu